Kärnsjukhuset, Skövde

AET del av omfattande projekt på Skaraborgs sjukhus i Skövde

Beställare: Byggdialog AB
Projektperiod: 2015-2016
Storlek/yta: 12 000 kvm
Dörrautomationslösning: 66 slagdörrar + skjutdörrar
Arkitekt: Pyramiden Arkitekter
Typ av miljö: Sjukhus

Ny- och ombyggnation av kvinno- och barnklinik på Skaraborgs Sjukhus Skövde (Kärnsjukhuset i Skövde). Bl.a förlossningsavdelning med höga krav på driftsäkerhet och funktion.

Läs mer om vår slagdörrsautomatik

Läs mer om vår skjutdörrsautomatik

Installation av strålskyddande blydörrar till undersökningsrum och operationssal på sjukhus i södra Sverige - AET

Installation av strålskyddande blydörrar till undersökningsrum och operationssal på sjukhus i södra Sverige - AET

Installation av strålskyddande blydörrar till undersökningsrum och operationssal på sjukhus i södra Sverige - AET