Grindöppnare, Bankeryd

Beställare: Privatperson
Projektperiod: 2018
Automationslösning: Grindöppnare, Igea från BFT
Typ av miljö: Privat grind