Hydrauliska pollare

Trafikavgränsande med mycket frekvent trafik som kräver många cykler för öppning och stängning per dygn.

Höj- och sänkbar pollare som till exempel kan begränsa in- och utfart på bussgator, parkeringsgarage och andra ytor som har intensiv trafik.

De hydrauliska pollarna har högre motståndskraft och är i vissa varianter ett alternativ för byggnader eller ytor med högre skyddskrav.

Mer information under flikarna nedan.

Offertformulär

Videos

Generella videos

Produktblad

Generella produktblad