Fasta pollare

Fasta pollare används för att begränsa trafik permanent och kräver mekaniskt arbete för att montera bort.

Fasta pollare är vanliga utanför banker, butiker, köpcentra där de ska hindra eventuella crash-and-grab. De är även vanliga som exempelvis avgränsning vid gågator och torg i stadsmiljö, eller för att hindra trafik. Vid behov kan de fasta pollarna naturligtvis kombineras med nedsänkbara för att släppa fram fordon där så krävs. Sortimentet är lämpligt för både offentliga och privata miljöer.

De fasta pollarna finns i två olika klassindelningar vilket är trafikbegränsning och antiterrorist-skydd. Detta styrs av motståndskraft av riktigt monterad pollare.

Mer information under flikarna nedan.

 

Offertformulär

Ange texten i rutorna nedan

Bilder

Generella bilder

Trafik- och parkeringspollare från AET
Parkering- och trafikpollare / bollards
Fast antiterrorism-pollare / bollards för skydd mot fordsonsattack