Antiterrorism-pollare

Anti-terrorismpollare är extremt effektiva på platser med hög risk för fordonsattack eftersom de kan stoppa ett 7,5 ton tungt fordon som färdas med en hastighet av 80 km/h.

Säkerheten i offentliga och privata stadsmiljöer är avgörande för att skydda människor och egendom. Antiterrorism-pollare är trafikavgränsande med kraftigt motstånd för genomträngning av fordon klassade enligt s IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90 och PAS 68:2010 7500/50/N2 crash simulated (formerly K12 and K4, single bollard).

Detta är ett terroristskydd för att stoppa stora krafter så som bilar i höghastighet och andra fordon som framförs på allmän väg. Exempel: 16 ton tung lastbil i 80 km/h passerar inte men utbyte av pollare krävs efter en sådan påfrestning.

Mer information under flikarna nedan.

Offertformulär

Videos

Generella videos

Generella videos

Generella videos

Produktblad