Pollare

Säkerheten i offentliga och privata stadsmiljöer är avgörande för att skydda människor och egendom. Pollare förhindrar obehörig trafik och är ämnade att stoppa fordon och rekommenderas särskilt för skydd av bankomater, banker, köpcenter, flygplatser mm.

De är även vanliga som exempelvis avgränsning vid gågator och torg i stadsmiljö.

Antiterrorism-pollare är extra kraftiga testade varianter och avsedda för platser som ambassader, kärnkraftsanläggningar eller andra känsliga byggnader. De är extremt effektiva på platser med hög risk för fordonsattack, eftersom de kan stoppa ett 7,5 ton fordon som färdas med en hastighet av 80 km/h.

Beroende på kraven så finns olika rörliga eller fasta pollare. 

Höj- och sänkbar pollare för trafikreglering

Parkerings- och trafikpollare

Pollare är viktiga för att reglera trafiken och hantera parkeringsmöjligheter för fordo...

Läs mer

Antiterrorism-pollare - Antiterror pollare/bollards

Antiterrorism-pollare

Anti-terrorismpollare är extremt effektiva på platser med hög risk för fordonsattack ef...

Läs mer