Pollare

Säkerheten i offentliga och privata stadsmiljöer är avgörande för att skydda människor och egendom. Här har vi delat upp vårt sortiment av pollare; fasta, gasdrivna, elektromekaniska, hydrauliska samt antiterrorism-pollare.

Pollare förhindrar obehörig trafik och är ämnade att stoppa fordon och rekommenderas särskilt för skydd av bankomater, banker, köpcenter, flygplatser mm. De är även vanliga som exempelvis avgränsning vid gågator och torg i stadsmiljö.

Fasta pollare används i första hand för att begränsa trafik permanent, d.v.s att endast göra det möjligt för fordon att köra där det är tillåtet. De kan naturligtvis kombineras med demonterbara eller nedsänkbara (gasdrivna, elektromekaniska eller hydrauliska) pollare för att släppa fram fordon där så krävs. 

Antiterrorism-pollare är extra kraftiga testade varianter och avsedda för känsliga platser och byggnader. De är extremt effektiva på platser med hög risk för fordonsattack, eftersom de kan stoppa ett 7,5 ton tungt fordon som färdas med en hastighet av 80 km/h.

Fast antiterrorism-pollare / bollards för skydd mot fordsonsattack

Fasta pollare

Fasta pollare används för att begränsa trafik permanent och kräver mekaniskt arbete för...

Läs mer

Gasdrivna pollare för trafikreglering och begränsning

Gasdrivna pollare

Höj- och sänkbar pollare som kan öka framkomligheten samt tillgängliggöra passager för ...

Läs mer

Elektromekanisk pollare för trafikreglering

Elektromekaniska pollare

Höj- och sänkbar pollare med elektromekanisk drift.

Läs mer

Höj- och sänkbar pollare för trafikreglering

Hydrauliska pollare

Trafikavgränsande med mycket frekvent trafik som kräver många cykler för öppning och st...

Läs mer

Antiterrorism-pollare - Antiterror pollare/bollards

Antiterrorism-pollare

Anti-terrorismpollare är extremt effektiva på platser med hög risk för fordonsattack ef...

Läs mer