Impulsgivare

Styrning av dörrautomatik kan ske på flera sätt - vilket val som är mest lämpligt beror på dörrmiljön och slutanvändaren.

Till entréer på butiker, sjukhus eller hotell så är rörelsesensorer som automatiskt öppnar dörren, det som vanligtvis används. 

För automatiska dörrar på exempelvis villadörr, hiss- eller entrédörr till lägenhet handlar det om ett fåtal användare som ska ha access - då är handsändare det vanligaste alternativet. I sortimentet finns även beröringsfria kontakter som aktiverar automatiken genom att röra handen framför den, mycket lämplig för att undvika att människor rör vid samma knapp eller handtag.

Ytterligare alternativ för automatisk öppning av dörren är armbågs- eller sparkkontakter som aktiveras med tryck från hand eller fot.

 

Sensor till slagdörr som använder microvågor för att känna av trafik.

Sensorer

Närvarosensorer och öppningsradar för automatiska skjutdörrar och slagdörrar.

Läs mer

Impulsgivare till dörröppnare såsom handsändare (fjärrkontroll), armbågskontakt, sensorer och mottagare

Hand- och sparkkontakter

I vårt sortiment av handsändare hittar du olika modeller av radiosändare med rullande k...

Läs mer

AK205 Armbågskontakt.jpg

Armbågskontakter

Tåliga armbågskontakter för inom- och utomhusmiljö.

Läs mer

Beröringsfria kontakter

Beröringsfri dosa som aktiverar dörrautomatiken genom att bara röra handen framför den....

Läs mer

Mottagare

Radiomottagarkortet installerar du i dörrautomatiken och gör att den sedan kan fjärrsty...

Läs mer