Dörrsystem - Renrum

Dörrsystem - Renrum är vårt sortiment som omfattar automatiska dörrsystem för operationssalar, laboratorier, röntgenrum, undersökningsrum och alla andra rum där ljuddämpning, strålskydd, lufttäthet och hygien är nödvändigt.

Användningsområden är i första hand sjukhus, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och laboratorier. Våra dörrsystem är konstruerade och tillverkade för att klara de högt ställda kraven inom dessa områden.

Dörrsystemen installeras komplett med dörr, karm/foder och automatik. 

Nedan finner du information om våra dörrsystem för renrumsmiljö:
- Hermetisk EVHT-E
- Dammtät EVHT

Vi installerar hermetiska och strålskyddade sjukhusdörrar från Label - AET

Hermetisk EVHT-E

Hermetiskt täta skjutdörrar till operationssalar, laboratorier, röntgenrum, undersöknin...

Läs mer

Ett dörrsystem för miljöer där det ställs höga krav på hygien, ljuddämpning och strålskydd.

Dammtät EVHT

Ett dörrsystem för miljöer där det ställs höga krav på hygien, ljuddämpning och strålsk...

Läs mer