Nödutrymning

För miljöer med höga krav på säker utrymning vid brand eller annan nödsituation erbjuder vi öppnare som vid strömbortfall eller då brandlarmet går öppnar dörren och ställer sig i öppet läget.

Automatiken har två separata kretsar vilket innebär att om något blir fel med huvudsystemet så går nödlägessystemet in och säkerställer att dörren ändå öppnas. En speciell säkerhetssensor i utrymningsriktning kopplad till nödlägeskretsen säkerställer att dörren alltid öppnas när en person närmar sig den. 

Vid utrymningsvägar är driftsäkerhet av största vikt. Automatiken och dess system testas av automatiskt upp till var 15 sekund och varnar om något skulle vara fel.

Då larmet går öppnas låset i automatiken och fungerar tack vare nödbatteri även om automatiken skulle bli strömlös. För att säkerställa att det inte blir problem med låset övervakas låsfunktionen automatiskt och larmar om funktionen inte är som den ska.

Skjutdörren kan beställas i enkelblad- dubbelblad- eller teleskopversion och kan därmed anpassas för att passa varje dörrmiljö.

Kontakta oss för mer information om våra dörrsystem för brand eller lämna ett meddelande i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Offertformulär

Ange texten i rutorna nedan