Brandcell

För miljöer där dörren ska fungera som brandcellsgräns.

Vid en eventuell brand måste spridning av eld och rök begränsas. I brandcellsgränser är självklart en branddörr en lika viktig komponent som brandavskiljande väggar och bjälklag.

I Boverkets Byggregler (BBR) anges vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. Vårt automatiska skjutdörrsystem är godkänd i brandklassen EI60 vilket betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under 60 minuter.

Automatiken är utrustad med ett elektriskt lås och nödbatteri som säkerställer att dörren stänger och hålls stängd vid brand, även om strömmen bryts.

En väl synlig nödöppningsknapp återfinns på väggen bredvid partiet för att personer vid utrymning, ska kunna ta sig ut genom dörren.

För miljöer där dörren ska fungera som brandcellsgräns finns Evolus TF, ett komplett skjutdörrsystem som är brandgodkänt i 60 minuter.

Branddörr EI60

Ett komplett skjutdörrsystem som är godkänd i brandklassen EI60 vilket innebär att dörr...

Läs mer