Brandcell

För miljöer där dörren ska fungera som brandcellsgräns finns Evolus TF. Det är ett komplett skjutdörrsystem som är godkänd i brandklassen EI60 vilket innebär att dörren förhindrar brandspridning i 60 minuter.

Vid en eventuell brand måste spridning av eld och rök begränsas. I brandcellsgränser är självklart en branddörr en lika viktig komponent som brandavskiljande väggar och bjälklag.

I Boverkets Byggregler (BBR) anges vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. Vårt automatiska skjutdörrsystem Evolus TF är godkänd i brandklassen EI60 vilket betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under 60 minuter.

I systemet ingår hela partiet med dörrblad och automatik. Partiet kan beställas med ett eller två dörrblad där hela partiet har en galvaniserad stålram med dubbel isolation och ramen en finish i aluminium eller rostfritt stål. 

Glaset är Pilkington Pyrostop® 60-101. Det bildar en effektiv barriär mot rökgaser och flammor samt stoppar direkt värmestrålning och isolerar effektivt, vilket minskar den utstrålande värmen från glaset till mindre än en femtedel. Data - Pilkington Pyrostop®

Automatiken är utrustad med ett elektriskt lås och nödbatteri som säkerställer att dörren stänger och hålls stängd vid brand, även om strömmen bryts.

En väl synlig nödöppningsknapp återfinns på väggen bredvid partiet för att personer vid utrymning, ska kunna ta sig ut genom dörren.

Profilens totala tjocklek är 70 mm.

Teknisk specifikation

undefined

 

Brandklassad automatisk skjutdörr

Kontakta oss för mer information om våra dörrsystem för brand eller lämna ett meddelande i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Offertformulär

Ange texten i rutorna nedan

Bilder

Generella bilder

För miljöer där dörren ska fungera som brandcellsgräns finns Evolus TF, ett komplett skjutdörrsystem som är brandgodkänt i 60 minuter.
För miljöer där dörren ska fungera som brandcellsgräns finns Evolus TF, ett komplett skjutdörrsystem som är brandgodkänt i 60 minuter.
För miljöer där dörren ska fungera som brandcellsgräns finns Evolus TF.