Automatiska brandskjutdörrar 500F

Branddörr med brandklass EI60 som fungerar som en standard automatisk skjutdörr.

Brandskjutdörr 500F fungerar som en vanlig automatisk skjutdörr och erbjuder en bekväm vardaglig passage genom dörren med en brandsäker förmåga som separerar de två brandsektorerna på icke-flyktvägar.

Den innehar brandklass EI30 eller EI60 vilket innebär att den är konstruerad för 30 eller 60 minuters brandmotstånd från båda sidor av dörren.

Vid nödsituation, brandlarm eller strömavbrott, stängs dörren automatiskt med hjälp av det mekaniska fjädersystemet och hålls stängd. Den stängda dörren står emot elden, vilket förhindrar att lågor och värme sprider sig från en sektor till en annan.

Få mer information i Produktbladet

 

Offertformulär

Bilder

Generella bilder

Videos

Generella videos

Generella videos

Produktblad