Automatiska brandskjutdörrar 500EFS

Branddörr 500EFS med brandklass EI60 och integrerad utrymningsväg. Skjutdörren omvandlas, vid nödsituation, till en slagdörr för säker evakuering.

Branddörren erbjuder en bekväm daglig passage in och ut med brandsäker förmåga, vilket separerar de två brandcellerna. Den innehar brandklass EI30 eller EI60 vilket innebär att den är konstruerad för 30 eller 60 minuters brandmotstånd från båda sidor av dörren.

Säker evakuering genom slagdörrsöppning

Vid nödsituation, brandlarm eller strömavbrott, stängs dörren med hjälp av det mekaniska fjädersystemet, vilket sedan på några sekunder omvandlas till en slagdörr. Trygg evakuering möjliggörs genom slagdörrsöppning, och den stänger sig sedan automatiskt.

Till skillnad från 500 EF så har EFS ingen panikstång, flyktvägen öppnas istället genom att trycka direkt på dörren. På motsatt sida av dörren, i räddningsriktningen, öppnas dörren enkelt genom att dra i ett plant handtag.

Svängöppningen möjliggör en säker räddning av människor och varor ut ur farozonen. Vid en brandspridning skapar dörren en säker barriär som stoppar lågor och värme från att sprida sig till den säkra sidan.

Få mer information i Produktbladet

Offertformulär

Bilder

Generella bilder

Generella bilder

Videos

Generella videos

Generella videos

Produktblad