Dörrsystem - Brand

Vi erbjuder kompletta skjutdörrsystem från Doorson som är godkända upp till brandklass EI60 vilket betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under 60 minuter.

Dörrsystemen levereras som ett komplett system i brandklass EI30 eller EI60, EN-testade och CE-märkta. 

Under normala förhållanden fungerar branddörren som en vanlig automatisk skjutdörr. Efter aktivering av ett brandlarm, förvandlas skjutdörren till en säkerhetsbarriär. Dörrbladen bildar en effektiv barriär mot rökgaser och flammor samt stoppar direkt värmestrålning och isolerar effektivt och förhindrar att brand och värmestrålning sprids till andra sidan.

Du kan välja mellan fasta branddörrar och branddörrar med integrerad utrymningsväg (500 EF, 500 EFS).

Läs mer om ett av våra referenscase.

Automatiska brandskjutdörrar 500EFS

Branddörr 500EFS med brandklass EI60 och integrerad utrymningsväg. Skjutdörren omvandla...

Läs mer

Automatiska brandskjutdörrar 500EF

Branddörr 500EF med brandklass EI60 och integrerad utrymningsväg. Vid nödsituation omva...

Läs mer

Automatiska brandskjutdörrar 500F

Branddörr med brandklass EI60 som fungerar som en standard automatisk skjutdörr.

Läs mer