Våren 2015 tog vi steget och samlade företagets verksamhet inom dörrautomatik under ett varumärke; AET - Avancerad Entréteknik. Få en inblick i vägen dit.

Företaget Mekankomponenter startades av Sten Bremer på 80-talet. Han var försäljare av glidlager i Sverige och agenturföretaget började i hans lägenhet. Verksamheten utökade och Sven flyttade till större lokaler. 2008 ville man trappa ned, företaget såldes till Mared och verksamheten flyttades från Stockholm till Huskvarna i Småland.

Väl där kom 2011 en ny produkt in i verksamheten, dörrautomatik från Italienska Label S.p.A. Detta mycket tack vare Peter Mandley, Mekankomponenters webbansvarige och hans far Elwyn Mandley. Det visade sig att det som Mekankomponenter kunde erbjuda inom dörrautomatik fann ett behov på den svenska marknaden. Mycket tack vare att Elwyn, med årtionden av erfarenhet inom dörrautomatik, ställde sin kompetens till förfogande som konsult. 

Peter Mandley visade vägen till dörrautomatik
Peter Mandley visade vägen till dörrautomatik

Våren 2015 togs steget att samla Mekankomponenters verksamhet inom dörrautomatik under ett varumärke AET. En förkortning av Avancerad Entréteknik som bättre beskriver vad vi arbetar och brinner för.

Sofie och Mattias på AET - Avancerad Entréteknik
Numera under varumärket AET

Samtidigt moderniserades Mekankomponenters varumärke för industriverksamhet, MEKOM vars breda produktsortiment inom industrikomponenter finns på mekom.se