Miljö

Vi vill i hela vår verksamhet arbeta aktivt med att minska belastningen på vår miljö. Jordens resurser är inte oändliga och vi vill vara med och bygga en hållbar framtid som kommande generationer skall kunna njuta av.

Målet är att skapa så miljövänliga processer som möjligt, hjälpa kunder och leverantörer till miljömässigt bra val samt skapa ett miljötänk i hela organisationen.

Men det är inte bara den yttre miljön som är viktig utan lika viktigt ser vi vårt arbete med den inre arbetsmiljön, våra medarbetare är den viktigaste nyckeln till framgång.

Svensk Miljöbas

I maj 2020 resulterade vårt miljöarbete i en miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomeringen är ingen engångsprodukt – en gång om året sker omdiplomering och revidering.

Miljödiplomeringen innebär att vi arbetar efter ett miljöledningssystem som bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Vi arbetar med ständiga förbättringar vad gäller både miljöförbättrande åtgärder och dokumentation.