Mared Invest

Vi är en familjeägd koncern med bas i Huskvarna men har även en enhet i Tidaholm. Resan startade på 60-talet och idag är vi fem bolag med verksamhet inom träbearbetning, återvinning/bioenergi, automation, komponentförsäljning till industrin samt lösningar inom dörrautomatik.

Vi har en omsättning på ca 180 MSEK och ett 50-tal anställda.

Våra värderingar
Vi lever efter våra värderingar som är: Jämlikt, Hållbart, Engagerat, Ärligt och Professionellt. I vår Code of Conduct “Uppförandekod” kan ni läsa mer om våra och Mared-koncernens värderingar.

Code of Conduct SV

Code of Conduct EN

I koncernen ingår följande bolag:

Mared Automation AB – tidigare Elf Automation – erbjuder kundunika automationslösningar till industrin.

Mared Components AB – tidigare Mekankomponenter/MEKOM – erbjuder komponenter till tillverkningsindustrin, så som fästelement, maskinskydd, maskinbelysning, termostater, ventiler, från främst europeiska tillverkare.

Mared EntryTech AB – tidigare Avancerad Entréteknik – erbjuder dörrautomatik och vägreglering till alla typer av fastigheter.

Mared IndustryTech AB – tidigare Mared Industrial Engineering – erbjuder utrustning, automationslösningar och anläggningar inom träbearbetning och förpackning.

Mared SustainTech AB – tidigare Ingenjörsfirman J Mared – erbjuder automationslösningar inom återvinning/avfall och energi/biomassa.

Mared BizServices AB – tidigare Mared Group Services – arbetar med ekonomi, HR, marknad, lager och logistik för de affärsdrivande bolagen i koncernen.

Vill du jobba med oss?

På vår karriärsida Följ med på vår resa! – Mared Group kan du se lediga tjänster och läsa mer om varje bolag.