Nu har vi tagit ännu ett viktigt steg för att minska vår miljöpåverkan och blivit miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

I maj mottog vår organisation Svensk miljöbas diplom - ett viktigt steg i vårt arbete för att minska vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar global utveckling. 

Att vara diplomerad enligt Svensk miljöbas innebär i korthet följande:

• att ha en miljöansvarig på företaget
• att ha en aktuell dokumenterad miljöutredning
• att ha en aktuell miljöpolicy som är känd inom företaget och dess styrelse
• att vi har identifierat våra största miljöbovar och där vi kan göra mest nytta för att påverka miljön på ett positivt sätt
• att samtlig personal hos oss har gått en grundläggande miljöutbildning
• att vi genom en årlig miljörevision ständigt jobbar för att förbättra oss och dokumentera detsamma

Miljödiplom MEKOM

Miljödiplomeringen avser samtliga bolag på Klövergatan 6 i Huskvarna som verkar under bolaget Mared Invest. 

Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete.