För att uppfylla rekommendationer kring social distans behöver den maximala kapaciteten för utrymmen att kontrolleras.

Nu lanserar vi ett nytt system som räknar in- och utpassager och signalerar fri eller nekad passage - helt utefter antal personer som redan är inne i byggnaden.

• Styr upp till 12 dörrar
• Ingen gräns för visningsskärmar
• Uppnås maxantal som får vistas i lokalen/anläggningen, blockeras dörrar.
• Besöksstatistik ingår
• Styrs av app eller programvara

Uppnås maxantalet så blockeras ingången - tills det att någon lämnar lokalen/anläggningen.

Systemet är en ideal lösning för exempelvis köpcentrum och butiker, eftersom det gör det möjligt att styra alla dörrar som är anslutna till samma system.

Produktsida och film >>