PORTER är ett automatiskt system för att kontrollera och begränsa antal personer i en lokal eller anläggning.

För att uppfylla rekommendationer kring social distans behöver den maximala kapaciteten för utrymmen att minskas. Och kontrolleras.

PORTER är ett beläggningskontrollsystem som gör just detta. Sensorn räknar in- och utpassager och signalerar fri eller nekad passage - helt utefter antal personer som redan är inne i byggnaden.

Uppnås maxantalet så blockeras ingången - tills det att någon lämnar lokalen/anläggningen.

- Styr upp till 12 olika dörrar
- Rekommenderad placering av sensorn på 2,5 m höjd
- Ingen gräns för visningsskärmar
- Uppnås gräns för antal människor, blockeras dörrar
- Kontrolleras av mobilapplikationer eller programvara

Systemet är en ideal lösning för köpcentrum och butiker, eftersom det gör det möjligt att styra alla dörrar som är anslutna till samma system.

 

Vill du veta mer om denna produkt?

Kontakta oss för mer information:
Telefon: (+46) 36 38 78 90
Email: info@aet.se