PORTER är ett automatiskt system för att kontrollera och begränsa antal personer i en lokal eller anläggning.

För att uppfylla rekommendationer kring social distans behöver den maximala kapaciteten för utrymmen att minskas. Och kontrolleras.

PORTER är ett beläggningskontrollsystem som gör just detta. Sensorn räknar in- och utpassager och signalerar fri eller nekad passage - helt utefter antal personer som redan är inne i byggnaden.

Uppnås maxantalet så blockeras ingången - tills det att någon lämnar lokalen/anläggningen.

Systemet är en ideal lösning för köpcentrum och butiker, eftersom det gör det möjligt att styra alla dörrar som är anslutna till samma system.

Huvuddrag

Styr upp till 12 olika dörrar
Rekommenderad placering av sensorn på 2,5 m höjd
Ingen gräns för visningsskärmar
Nådde gränsen för människor, detta blockerar alla poster
Kontrolleras av mobilapplikationer eller programvara

Se presentation: https://www.youtube.com/watch?v=faT9ywDkRHw

Vill du veta mer om denna produkt?

Kontakta oss för mer information:
Telefon: (+46) 36 38 78 90
Email: info@aet.se