Driftsäker dörrautomatik med Label Neptis

Dags att friska upp minnet och reda ut lite begrepp! Neptis har över 70 olika funktioner och inställningar för att kunna passa i så många olika dörrmiljöer som möjligt. Här reder vi ut de 5 mest använda funktionerna:

Push & Close

När dörren öppnas med armbågskontakt eller fjärrkontroll kan personer som inte är i behov av dörröppnaren uppleva att dörren står öppen väldigt länge. Många gånger försöker man då tvångsstänga dörren vilket ofta resulterar i att dörröppnaren slutar fungera och behöver ses över. Tack vare Push & Close-funktionen är detta ett minne blott. Skulle dörröppnaren tvångsstängas när Push & Close-funktionen är aktiv släpper motorn och låter dörren stängas.

Inbyggd hinderavkänning

EU-direktivet EN 16005 ställer bland annat krav på att dörröppnarna måste ha en hinderavkänning, Label Neptis har en inbyggd sådan. Detta innebär att om dörren stöter på ett hinder under öppnings- eller stängningsrörelsen så vänder dörren igen.

Automatisk återställning

Vid in- och utflyttning i trapphus eller i miljöhus ställs ofta dörrarna upp. Tack vare den automatiska återställningen kan en kil ställas under dörren utan att dörröppnaren lägger av. Efter att kilen tas bort och dörren når stängt läge startar dörröppnaren om och fungerar som vanligt igen vid nästa öppning.

Push & Go

När någon öppnar dörren manuellt kan dörröppnaren hjälpa till att öppna dörren. Med Push & Go-funktionen aktiv öppnas dörren helt med hjälp av motorn. Öppethållningstiden kan sedan ställas till att antingen vara en väldigt
kort tid eller till samma tid som fjärrkontroll
eller armbågskontakt har.

Motorassisterad öppning

Ibland kan dörrar med dörröppnare upplevas som tyngre att öppna än med en dörrstängare. Med den motorassisterade öppningen hjälper dörröppnaren till att öppna dörren när denna öppnas manuellt. Dörröppnaren fungerar fortfarande som en dörrstängare i detta läge.

Vill du veta mer, kontakta gärna en av våra säljare. Kontakta oss

Mer om bostadsanpassning

Mer om Label Neptis