Automatisk vägbom till parkeringar

Med verkan från våren 2018 har vi inlett ett nytt samarbete med BFT Automation och blir återförsäljare av säkerhetspollare, automatiska vägbommar, grind- och portautomatik. Nu visar vi upp sortimentet!

AET kommer tillsammans med BFT Automation skapa en lokal möjlighet att erbjuda högkvalitativa applikationer och kundfokuserade lösningar även inom port- och grindteknik samt personsäkerhet och trafikreglering.

Idag representeras BFT Automation i ett flertal länder såsom Italien, Storbritannien, Tyskland och Danmark. Nu har man hittat ett stabilt samarbete i Huskvarnaföretaget och grindöppnare, garageportsöppnare, vägbommar och pollare (säkerhetsbarriärer) för den svenska marknaden kommer successivt att byggas upp och lagerhållas.

– Vi är mycket glada att nu representera BFT Automation i Sverige och vi ser stora möjligheter att få hjälpa våra kunder hitta bästa valet av produkter och teknik. säger Adem Bukaric, affärsområdesansvarig på AET - Avancerad Entréteknik.

Här kan du läsa mer om vardera produktgrupp

Garageportsöppnare

Grindöppnare

Vägbommar

Pollare