Nyheter på webben

Läs mer om våra dörrsystem anpassade för rum med höga krav på strålskydd, lufttäthet, hygien och ljuddämpning.

Dörrsystem - Renrum är vårt sortiment som omfattar automatiska dörrsystem för operationssalar, laboratorier, röntgenrum, undersökningsrum och alla andra rum där ljuddämpning, strålskydd, lufttäthet och hygien är av största vikt.

Användningsområden är i första hand sjukhus, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och laboratorier. Dörrsystemen installeras komplett med dörr, karm/foder och automatik. 

Hermetiskt EVHE-T
Det hermetiska dörrsystemet EVHE-T är godkänd för positivt lufttryck klass 2 och negativt lufttryck klass 4 enligt EN1026:2001. Det består av dörr, karm/foder och automatik och kan beställas med blyinfattning för strålskyddande egenskaper.

Dammtät EVH-T
Det dammtäta, även kallade semi-hermetiska dörrsystemet EVH-T finns som enkeldörr eller dubbeldörr. De har ett kevlarförstärkt drivbälte och antiurspårningsfunktion för driftsäkerhet och prestanda. Även dessa system går att få med blyinfattning.

Vi har redan ett flertal projekt bakom oss på sjukhus i mellersta och södra Sverige.

Läs mer om Dörrsystem - Renrum

Läs mer om några utvalda projekt under Referenser