FKBo 25-26 Mars

Bostadsanpassaren konferens 2015 i Göteborg

Välkommen till oss på den årliga FKBo mässan som i år är i Göteborg på Svenska mässan. Det är för bostadsanpassare från hela Sverige. Vi har med oss demo produkter och kringutrustning som är speciellt lämpade för handikappanpassningar. Och naturligtvis , som traditionen bjuder, har vi med oss överraskningar. Snart ses vi!