AET & MEKOM

I takt med att vi växer har företagets verksamhet delats upp i två separata varumärken - ett för industrikomponenter, MEKOM samt ett till verksamheten inom dörrautomatik, AET.

För att göra det tydligt och lättare att hitta rätt har vi två varumärken på olika hemsidor: mekom.se och aet.se.

MEKOM har i 30 år, med komponenter från väl utvalda leverantörer, hjälpt maskinkonstruktörer, produktionstekniker, servicetekniker, underhållsingenjörer och inköpare i enmansbolag samt stora koncerner att hitta och leverera rätt lösningar och produkter. Vi har lösningar i fokus!

AET, en förkortning av Avancerad Entréteknik, är vårt varumärke för verksamheten inom dörrautomatik och därtill hörande tjänster. Vi säljer och installerar dörrautomatik av märket Label till alla typer av entréer samt projekterar större projekt inom bland annat sjukhusmiljöer.

Naturligtvis fortsätter vi att arbeta efter samma kriterier, det vill säga rätt produktsortiment, rätt kvalitet och hög kompetens. Vi och våra leverantörer har en vilja till utveckling med tjänster och produkter. 

Klicka på loggan för att gå till MEKOM.SE

undefined